top of page

加拿大會有新硬幣流通 去加拿大變返舊時香港買嘢要用「仙」

加拿大推出新的彩色硬幣

加拿大皇家鑄幣廠喺2021年9月22日(星期三)公布咗加拿大會有全新200萬個彩色同100萬個無色嘅1蚊硬幣流通市面,彩色硬幣會以紅色顯示麋鹿皮聚集地圖嘅標誌,而呢個新硬幣係為紀念克朗代克淘金熱潮」(Klondike Gold Rush)125週年而設計,而簡單嘅一枚硬幣背後卻隱藏住一個重要嘅史故事。


原來喺125年前,有探礦者聲稱喺育空地區嘅克朗代克(Klondike, Yukon)發現黃金。消息四處傳播之後,吸引咗成千上萬嘅人湧入育空地區,影響咗原本喺育空地區上居住咗數千年嘅土著人民,改變咗佢哋傳統生活方式同文化,令當地嘅土著人民造成咗巨大損失,史稱為克朗代克淘金熱潮」(Klondike Gold Rush)。


它唔單止係一個硬幣,同時讓大眾了解縱使克朗代克淘金熱潮」改變咗育空地區嘅發展同整個加拿大嘅經濟,亦紀載著呢段時期對育空原住民嘅深遠影響。


想了解更多新貨幣背後嘅故事,可以到訪加拿大皇家鑄幣局官網:


加拿大硬幣

打算移居加拿大嘅你,如果唔認識加拿大貨幣,俾錢買嘢果陣就可能揦手唔成勢!

加拿大普遍嘅物價會去到小數點後兩個位,即係變返以前香港嘅貨幣單位「仙」(cent)。加拿大硬幣一共有7種,但現時市面常見嘅貨幣有5種,包括5¢、10¢、25¢、$1同$2,所有硬幣正面都有伊麗莎白二世女王嘅側面頭像,但背面就各有不同,下列就為大家逐個介紹一下。

凑整(Rounding)

由於1¢($0.01)自2013年起已經停止發行並且唔通行使用,所以依家買嘢俾錢嘅金額金都會凑整為5¢($0.05)嘅尾數,但凑整方法就有別於香港人慣用嘅四拾五入。如果金額尾數係1, 2, 6, 7,就會捨去(Round Down),而尾數係3, 4, 8, 9,就會進位(Round Up),但如果你係用信用卡等電子消費就唔會出現rounding嘅情況。睇完都一頭霧水?睇睇下面個圖表就會一清二楚架啦!


93 次查看0 則留言

Comentarios


# 熱門標籤
最新文章
bottom of page